X
...

140 km WEG

140 km weg StroomOpwaarts 

 Download GPX 140 WEG Download GPX 140 WEG (Android)

105 km WEG

50 km WEG

Disclaimer

Het rijden van de route is voor eigen risico. Deelnemers gedragen zich volgens de verkeersregels en regels van goed fatsoen en hebben respect voor overige weggebruikers. Het dragen van een valhelm is verplicht.

De organisatie is jegens deelnemers en derden in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële en immateriële schade en/ of (ernstige) letselschade, waaronder schade als gevolg van overlijden