X
...
Gebruiksovereenkomst
De op deze website getoonde informatie wordt door Stroom Lent met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Stroom Lent verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door restaurant Stroom worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stroom Lent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Stroom Lent aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de door Stroom Lent opgenomen informatie en tarieven. Verwijzingen naar sites die niet door Stroom Lent worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Stroom Lent uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Stroom Lent worden onderhouden wordt afgewezen.